Primăria Baia Mare recrutează un număr de 28 recenzori pentru autorecenzarea asistată

primăria din baia mare

Primăria municipiului Baia Mare anunță că în perioada 11.02.2022 – 18.02.2022, recrutează un număr de 28 recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) în Municipiul Baia Mare.

🔺Recenzorii selectați vor încheia un contract de servicii cu autoritatea locală.🔺Perioada de contractare a serviciilor este: 14.03.2022 – 15.05.2022🔺Locul de desfașurare a activității va fi în spațiile amenajate de către UAT în vederea autorecenzării.

🔺Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:❗️Condiții generale:• Vârsta minimă 18 ani împliniți;• Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;• Sa nu aibă cazier – condiție eliminatorie;• Să dețină cunoștințe de utilizare a unui terminal de tip tabletă• Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte interpersonale, de a fi cordial, plăcut, metodic și riguros;• Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;• Rezistență la stres și lucru sub presiune;

❗️Condiții specifice:• Disponibilitatea de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârșitul zilei);• Disponibilitatea de a lucra în weekend• Obligativitatea unei adrese de emailAtribuțiile personalului de recensământ: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr. 1071/2020 pentru stabilirea bugetului și categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021

✅ Depunerea cererilor:Persoanele interesate vor completa cererea care poate fi descărcată AICI (https://www.baiamare.ro/…/Cerere_de_inscriere_ca…) , o vor scana și transmite on-line pe adresa de e-mail: cic@baiamare.ro, însoțită de următoarele documente: • Carte de Identitate. • Certificat de cazier judiciar • Diploma de absolvire (minim studii medii)Cererile se pot depune până la data de 18.02.2022. Detalii

👉https://www.baiamare.ro/…/ANUNT-PRIVIND-RECRUTAREA…/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*